ถ้าเราไม่แข็งแกร่งพอที่จะรักษาจุดยืน เราจะถูกผลักให้เลือกข้าง
1
  • 2
โฆษณา