29 ม.ค. 2023 เวลา 06:40
ผมรายงานข่าวให้อ่านแล้ว แต่ข่าวทุกข่าวที่ผมเขียนไม่ได้มาจากลิงก์ต่างๆ ที่มี เพราะข่าวที่มีลิงก์เป็นข่าวช้า ผมมักจะเอาข่าวม้าเร็ว (Breaking News) จากแหล่งข่าวต่างๆ มานำเสนอ... ดูเพิ่มเติม
16
โฆษณา