29 ม.ค. 2023 เวลา 06:41
ในขณะที่รัฐบาลกุ๊ยโลกเพิ่งมีข่าวว่ามีหนี้สินเพิ่มขึ้นบานเบอะ บานตะเกียงและบานทะโรคมาถึง ๓๑ ล้านๆ ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (อีลอน มัสก์บอกว่าหนี้สินอเมริกาจริงๆ ไม่น้อยกว่า ๖๐ ล้านๆ ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาแล้วถ้าจะรวมท... ดูเพิ่มเติม
19
โฆษณา