คนไทยทุกคน ควรจะอ่านข้อความนี้และทำความเข้าใจวันละหลายๆ รอบครับ แผนควบคุมระบบการเงินในแต่ละประเทศ เป็นแผนที่กลุ่มทุนยิวไซออนิสต์คิดมานานแล้วครับ แต่ละประเทศจึงพยายามตีตัวออกจากอเมริกาในขณะนี้... ดูเพิ่มเติม
15
โฆษณา