29 ม.ค. 2023 เวลา 11:37 • ความคิดเห็น
สังคมที่ให้โอกาสทุกๆคนได้เป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุด ยอมรับและเคารพในธรรมชาติ รวมถึงความแตกต่างของกันและกัน
เป็นสังคมแห่งเมตตาและเอื้อเฟื้อต่อกัน
โฆษณา