สงครามสร้างความเสียหายใหญ่หลวง การเจรจาคือทางออกที่ดีที่สุด
1
  • 6
โฆษณา