30 ม.ค. 2023 เวลา 01:30 • ปรัชญา

หนังสือบางเล่มสอนให้คุณได้คิด

โน๊ตบางอันสอนให้คุณได้นึก
ตัวหนังสือบางคำสอนให้คุณจดจำ
และนั้นคือสิ่งมหัศจรรย์ที่คอย
ให้คุณได้คิด นึก จำจนถึงทุกวันนี้
ไม่มีความรู้ใดที่ไร้ค่า มีแต่จะเสีย
คุณค่าเมื่อคุณไม่รู้จักใช้มันเอง
โค้ชพัฒนาชีวิตพิชิตความสำเร็จ - By KIM Visarut
#ข้อคิดใช้ชีวิต
#แรงบันดาลใจ
#พัฒนาตัวเอง
โฆษณา