แต่อาจเหนื่อยเพราะคน
เพราะเล่ห์กลของคนมันซับซ้อน
กว่าหุ่นยนต์ จึงไม่แปลกที่คุณต้องเหนื่อย
จงฝึกฟังให้ได้ยินถึงเจตนา
แล้วคุณจะไม่เหนื่อยอีกเลย
โค้ชพัฒนาชีวิตพิชิตความสำเร็จ - By KIM Visarut
#ข่อคิดใช้ชีวิต
#พัฒนาตัวเอง
#แรงบันดาลใจ
แสดงความคิดเห็นของคุณ...