ทำงานเพื่องาน ไม่ใช่ทำเพื่ออัตตาตัวตน
หน้าที่และความรับผิดชอบ เรื่องอื่นอย่าไปสนใจมากนอกจากเป็นประโยชน์
  • 1
โฆษณา