"บุญเชิดภาพยนตร์" หน่วยฉายหนังที่เหลือเพียงหน่วยเดียวของจังหวัดพิจิตร ที่ในอดีตจังหวัดพิจิตรมีหน่วยฉายหนังมากกว่า 70 หน่วยและถูกยกเลิกไปตามกาลเวลา โดยในปัจจุบันยังคงออกรับงานซึ่งมีเพียง 5-6 งานต่อปีเท่านั้น ซึ่... อ่านต่อ
โฆษณา