ยาเสพติดที่ว่าเลิกยากแล้ว

ที่ไหนได้นิสัยเกียจคร้าน
ของมนุษย์เลิกยากกว่า
เพราะมนุษย์ไม่ต้องการเสพ
เพื่อปลดทุกข์ แต่เสพเพื่อสุข
ที่ได้มาทันทีทันใด
จงระวังความสุขจอมปลอม
ที่อาจทำร้ายคุณในภายหน้า
โค้ชพัฒนาชีวิตพิชิตความสำเร็จ - By KIM Visarut
#ข้อคิดใช้ชีวิต
#แรงบันดาลใจ
#พัฒนาตัวเอง
โฆษณา