ใช้ชีวืตร่วมบ้านกับคนtoxicอย่างไรไม่ให้เสียสุขภาพจิต ?
คำถามนี้ถูกลบ
ตามปรัชญา stoicism ครับ
โฆษณา