"มองปัญหาเป็นขนนก"
อะไรสำคัญที่สุดในชีวิต?
คำตอบคือทัศนคติ (attitude)
.
คือวิธีการมองโลก มองปัญหา
.
มองปัญหาที่เราเจอแต่ละวัน
เป็นก้อนหินหรือขนนก
.
ปัญหาก็ยังคงเป็นปัญหา
แต่ขนนกหรือก้อนหินเป็นทัศนคติ
.
ทัศนคติที่ดี
ช่วยให้ปัญหาไม่ขยายตัวหรือบานปลาย
.
การมองปัญหาเป็นขนนก
ไม่ได้หนีปัญหาหรือมองขนาดของปัญหาไม่ถูกต้อง
แต่ทำให้ไม่เพิ่มปัจจัยใหม่อีกตัวหนึ่งเข้าไป นั่นคือความกลัว
เพราะความกลัวจะบดบังความคิด
จนมองทุกอย่างว่า “เป็นไปไม่ได้”
.
1
และเมื่อมองว่าปัญหาเป็นก้อนหินและ “เป็นไปไม่ได้”
มันก็เป็นไปไม่ได้สมใจนึก
เพราะจะไม่มีการแก้ปัญหา มีแต่การบ่นและคร่ำครวญ
.
*************************************************************
(จากหนังสือเรื่อง เหตุผลที่ตื่นขึ้นมาในตอนเช้า)
วินทร์ เลียววาริณ
โฆษณา