3 ก.พ. 2023 เวลา 05:49 • ข่าว

จุดความร้อน สะท้อนภาพนโยบายฝุ่น

ถ้าดูจาก "จุดความร้อน" ขณะนี้ยังคงมากกว่า 1,200 จุด และหากเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้ พบว่า จุดความร้อนส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตรและป่าอนุรักษ์
ด้าน ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมชี้ว่า จุดความร้อนที่เพิ่มขึ้นบ่งบอกถึงสถานการณ์ที่แย่ลง
| จับตาสถานการณ์
โฆษณา