ให้เฉพาะคิดถึง คนที่เรารักและ/หรือเคารพเท่านั้น ถ้าเป็นเรื่องขี้หมา บ่อน้ำตาตื้นก็ให้ปิดห้องร้องอย่าให้ใครเห็น(อย่างผม)
505 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา