3 ก.พ. 2023 เวลา 10:06 • ความคิดเห็น
มีแน่นอน ......
ถ้าแฟนดีเสมือนมีกัลยาณมิตร เขาก็จะมีแต่ช่วยเหลือเกื้อกูล
1
ถ้าแฟนไม่ดีก็เสมือนเอาอริศัตรูมาอยู่ข้างกาย มีแต่สร้างปัญหา รวมถึงปัญหาส่วนตัวเขาเอง ไม่ว่าหนี้สิน เจ้าชู้ โรคภัย ใจไม่มีศีลมีธรรม
1
โฆษณา