มีแน่นอน ......
ถ้าแฟนดีเสมือนมีกัลยาณมิตร เขาก็จะมีแต่ช่วยเหลือเกื้อกูล
1
ถ้าแฟนไม่ดีก็เสมือนเอาอริศัตรูมาอยู่ข้างกาย มีแต่สร้างปัญหา รวมถึงปัญหาส่วนตัวเขาเอง ไม่ว่าหนี้สิน เจ้าชู้ โรคภัย ใจไม่มีศีลมีธรรม
1
1 ถูกใจ
139 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา