แต่คุณสามารถควบคุมอารมณ์นั้นได้
แสดงว่าคุณยังรักตัวเองอยู่
เพราะเราจะไม่ลดตัวลงต่ำ
ไปกับพวกที่มาทำให้คุณรู้สึกโกรธ
EQ สอนให้คุณได้ตระหนักถึง
และเท่าทันอารมณ์ของตัวเอง
โค้ชพัฒนาชีวิตพิชิตความสำเร็จ - By KIM Visarut
#ข้อคิดใช้ชีวิต
#แรงบันดาลใจ
#พัฒนาตัวเอง
แสดงความคิดเห็นของคุณ...