การฝึกการรู้เท่าทันอารมณ์ของตนเอง เมื่อเกิดอารมณ์ในด้านลบขึ้นมาก็ให้หยุดหรือหันเหความคิดที่ทำให้เกิดอารมณ์นั้นๆ * การเสริมสร้างการจัดการความเครียดวิธีอื่นๆที่นอกเหนือจากการร้องไห้ เช่น การออกไปพบปะผู้คน การออกกำลังกาย การมีกิจกรรมที่มีควาเพลิดเพลิน การคุยกับเพื่อนที่รู้ใจ
Credit by Google | คลินิกสุขภาพจิตนายแพทย์เจษฎา | Facebook
38 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา