5 ก.พ. 2023 เวลา 01:37 • ความคิดเห็น
ต้องฝีกค่ะ ถ้าเราเป็นคนไม่ค่อยกล้าแสดงออก และต้องมีความมั่นใจ
เคารพความคิดเห็นตนเอง แต่ก็ต้องรับฟังความเห็นผู้อื่นด้วยค่ะ
โฆษณา