ตราบนั้นนิสัยแห่งความสำเร็จย่อมไม่เกิด
เพราะนิสัยคนสำเร็จจะทำตามวินัย
ส่วนนิสัยตามอารมณ์จะทำตามใจ
อยากสำเร็จต้องดิว
กับอารมณ์ตัวเองให้ได้
โค้ชพัฒนาชีวิตพิชิตความสำเร็จ - By KIM Visarut
#ข้อคิดใช้ชีวิต
#พัฒนาตัวเอง
#แรงบันดาลใจ
แสดงความคิดเห็นของคุณ...