6 ก.พ. 2023 เวลา 16:25 • ความคิดเห็น
1 การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพราะอาจต้องใช้ และแสดงจรรยาบรรณของเราที่จะไม่เปิดเผยข้อมูล เช่นไม่นำเอกสารสำคัญออกจากบริษัทเค้า เป็นต้น
2 ผู้ประสานงานภายในที่เราติดต่อได้สะดวก ติดตามทุกอย่างได้
3 ขอบเขตของค่าแรงดูให้ดีว่าเรามีขอบแค่ไหนอะไรทำ/ไม่ทำ อะไรไม่ใช่หน้าที่เรา
4 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่อาจเกิดขึ้น ใครรับผิดชอบ
5 สัมฤทธิ์ผลมีความเป็นไปได้จริง มีความร่วมมือของคนในองค์กรจริง ไม่ใช่เข้าไปแล้วพนักงานไม่ทำตามที่แนะนำ จะกลายเป็นเหมือนความผิดเรารึเปล่า เพราะเราไม่มีอำนาจสั่งการโดยตรง ลองค่อยๆถาม
1
โฆษณา