• A.Jiratha Aganidat
  • 63
   โพสต์
  • 26
   ผู้ติดตาม
  • 40
   กำลังติดตาม
  • "ตัวจริงเรื่องที่ปรึกษา" เป็นชื่อแฝงที่ลูกค้าเรียกประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้คำปรึกษาด้านการตลาด กลยุทธ์ และการทำธุรกิจการค้า