ความคิดเห็นบนคำถาม

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการทำท่ารับปริญญาอย่างไรก็ได้ ?
7 มี.ค. 2023 เวลา 23:03 • ความคิดเห็น • 17 คำตอบ
คำตอบ (17)
 • พิธี : คำนาม
  (รับปริญญา) งานที่จัดขึ้นตามความเชื่อถือตามขนบธรรมเนียมประเพณีเพื่อความเป็นแบบแผน หรือความเป็นสิริมงคล เป็นต้น (google)
  เกือบทุกมหาวิทยาลัยสร้างความศักดิ์สิทธิ์ในพิธีนี้ให้กับบัณฑิตที่จบการศ...
  • 1
 • ไม่ว่าจะแสดงออกเช่นไรก็สะท้อนตัวตนออกมาเช่นนั้น อยากได้ความเคารพก็ต้องรู้จักเคารพผู้อื่น..อยากได้ความมีสาระก็อย่าทำเรื่องไร้สาระ..การตั้งคำถามเหมือนโยนหินถามทางฉะนั้น..อย่าให้ใครมาชี้นำ..จงเดินบนเส้นทางของตัวเอง
  • 1
 • ผมคิดว่าการทำท่าเต้นตอนในวันรับปริญญาเป็นเรื่องสนุกและน่าประทับใจ แต่ยังควรใช้ความสมดุลของตัวเองและหลีกเลี่ยงการกระทบกับผู้อื่นที่อยู่ในสถานที่เดียวกันด้วย นอกจากนี้ ควรระมัดระวังอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำที่ไม่ระมัดระวังในขณะเต้น ดังนั้นควรออกแบบท่าเต้นอย่างระมัดระวังแล...
  • 3
 • เยาวชนกำลังคิดว่า รูปแบบมารยาทที่เคยแสดงออกต่อความเคารพ การให้เกียรติ เป็นความล้าหลัง
  • 2
 • น่ารักดีค่ะ ถ้าไม่เป็นการกดดันคนที่ไม่ชอบแสดงออกด้วยท่าทางมากเกินไป
  และไม่มีการเอามาบูลลี่กันทีหลังอะนะ
  ให้เป็นไปตามความเหมาะสม 5-6 วิ รวมๆ กันทุกคนแล้วจะได้ไม่กินเวลาจนเกินไป สร้างสรรค์ดีค่ะ
  • 1
 • ถ้าทางมหาวิทยาลัยไม่ได้กำหนดเป็นระเบียบข้อห้ามอะไรไว้ คิดว่าทำได้ค่ะ มันไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์อะไรในภายหลังนอกจากเป็นรูปๆ นึง ที่ใช้ คือตัวปริญญาบัตร และ transcript ถ้ารับมาแล้วอยู่ในสภาพเรียบร้อยดีไม่ฉีกขาด คิดว่าโอเค...
  • 1
 • ตัวชี้วัดการหลุดพ้นกรอบเผด็จการ กรอบอนุรักษ์นิยมล้าหลังอีกขั้นหนึ่ง
  นอกจากนั้นก็สะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจในเรื่องของการเรียนรู้พัฒนาตนเองที่ก้าวหน้าอีกขั้นหนึ่งเช่นกันว่า ใบปริญญามันไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความรู้ ความสามารถทักษะที่แท้จริงต่างหากที่สำคัญต่อการนำไปประกอบอาชีพ ทำ...
  • 4
 • ไม่เหมาะสม ควรมีระเบียบ วินัย ให้เกียรติสถาบัน ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ วิทยาการค่ะ และพิธีการรับปริญญาน่าจะเป็นพิธีที่ทุกคนผู้เกี่ยวข้องภูมิใจด้วยค่ะ
  การมีความคิดนอกกรอบ ควรไปแสดงออกในวาระอื่นๆ หรือ กิจกรรมอื่นๆได้ค่ะ
  1
  • 4
 • เรื่องความแตกต่าง ของกลุ่ม สังคม คือปกติ
  • 1
 • คิดนอกกรอบ อิสระ ไม่มีท่า ไม่อยู่ในกรอบแล้วรู้สึกไม่ให้เกียรติ ไม่ให้ความเคารพไหม ?
  รู้สึกเราเป็นคนไม่มีเกียรติ ไม่เป็นที่เคารพไหม ?...
  • 2