เยาวชนกำลังคิดว่า รูปแบบมารยาทที่เคยแสดงออกต่อความเคารพ การให้เกียรติ เป็นความล้าหลัง
  • 2
โฆษณา