ตัวชี้วัดการหลุดพ้นกรอบเผด็จการ กรอบอนุรักษ์นิยมล้าหลังอีกขั้นหนึ่ง
นอกจากนั้นก็สะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจในเรื่องของการเรียนรู้พัฒนาตนเองที่ก้าวหน้าอีกขั้นหนึ่งเช่นกันว่า ใบปริญญามันไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความรู้ ความสามารถทักษะที่แท้จริงต่างหากที่สำคัญต่อการนำไปประกอบอาชีพ ทำมาหากินในชีวิตจริงของโลกยุคปัจจุบัน พิธีกรรมแบบโบราณจึงไม่มีความจำเป็นใด ๆ การทำให้มันสนุกเรียบง่ายแบบการเฉลิมฉลองอย่างมีความสุขเมื่อผ่านความยากลำบากของช่วงการเรียนให้จบจึงมีความหมายกว่าเยอะ
ยุคนี้มันหมดยุคมหาวิทยาลัยผลิตคนมาเป็นข้าราชการมานานมาก ๆ แล้ว อะไรที่มันคร่ำครึล้าหลังก็ไม่จำเป็นต้องไปยึดติดกับมันให้มาก เปลี่ยนไปตามความนิยมของยุคสมัยนั่นมันมาถูกทางแล้วนะ
  • 4
โฆษณา