11 มี.ค. 2023 เวลา 11:45 • ความคิดเห็น
12 ปี แล้วก็เข้าสู่การย้อมผมตั้งแต่นั้นมา จนถึงทุกวันนี้ลืมสีมจริงไปแล้ว
1
โฆษณา