12 ปี แล้วก็เข้าสู่การย้อมผมตั้งแต่นั้นมา จนถึงทุกวันนี้ลืมสีมจริงไปแล้ว
1
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา