7 ก.พ. 2023 เวลา 11:41 • ความคิดเห็น
ใช้หลัก ไว้ใจแต่ไม่วางใจ ค่ะ เราอาจต้องมีคนสนิทในขีวิตบ้าง ทุกความสนิทขนาดไหนก็ตาม มีพื้นที่นิดนึงที่คิยตรวจสอบ คือไม่วางใจ เช็คให้แน่ใจ อาจด้วยคำถาม ด้วยเอกสาร หรืออะไรก็ตาม เพื่อเท่าทันและไม่เสี่ยงจนเกินไป ทำให้เราเผื่อใจไว้ด้วย
โฆษณา