ให้เขารับผิดชอบตัวเอง 100%
เริ่มตั้งแต่หัดช่วยเหลือตัวเองตั้งแต่ยังเด็กไม่ว่าจะเป็นหุงข้าวทำกับข้าวซักผ้าล้างจานเพราะมันคือพื้นฐานการใช้ชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนสถานการณ์ใด มนุษย์จะอยู่ได้ทุกที่ไม่ได้แบ่งชั้นวรรณะหรือเพศ เพราะถ้าถึงคราวจำเป็นจริงๆทุกคนก็ต้องทำ
สอนให้ลูกคิดและตัดสินใจเอง
และยอมรับผลของการตัดสินใจ
ด้วยตัวเองคนเป็นพ่อแม่เพียงแค่อยู่ข้างๆคอยให้กำลังใจ
ไม่ว่าจะผิดจะถูก
จะดีหรือร้ายกำลังใจสำคัญสุด
แสดงความคิดเห็นของคุณ...