ทำไม Stroke เหมือนกัน แต่อาการ แตกต่างกัน??
เราจะเรียกสมองแต่ละส่วนแยกเป็น Lobe สมองสามารถแบ่งได้เป็น
frontal Lobe คือ สมองส่วนหน้า ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเก็บความทรงจำระยะยาว หากมีการเสียหายเนื้อสมองบริเวณนี้จะทำให้... ดูเพิ่มเติม
8 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา