จะไม่มีสิ่งใดตอบได้ถูกต้องเลย ถ้าไม่ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง การทำซ้ำใดๆอย่างไม่มีเงื่อนไขจะกลายเป็นความเคยชิน แม้ระยะแรกๆไม่ได้ตั้งใจก็ตาม (จิตสำนึก)
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 3
    โฆษณา