9 ก.พ. 2023 เวลา 05:58 • ความคิดเห็น
เรามีสิทธิ์ที่จะคิดอะไรก็ได้
แต่เราจะแสดงออกมาทุกอย่างที่เราคิดไม่ได้
เพราะบางความคิดอาจจะทำร้าย คุกคามคนอื่น
หรือแม้กนะทั่งทำร้ายตัวเอง
ธรรมชาติสร้างมนุษย์เราให้รู้จักควบคุมและไตร่ตรองความคิด ให้มันความซับซ้อนมากกว่าสัตว์อื่น
โฆษณา