คำถาม

เรามีอิสระทางความคิดจริงไหม?
8 ก.พ. เวลา 10:10 • ความคิดเห็น • 19 คำตอบ
สุดยอดคำตอบ
บางคนก็แปลก รับความคิดคนอื่นมา แล้วก็หลงคิดว่าเป็นความคิดตัวเอง!
 • 5
  คำตอบ (19)
  • เมื่อเราพึ่งตัวเองได้จริงๆครับ
   • 1
   • จริงค่ะ ความคิดของเราเป็นอิสระมาก และเป็นความลับมากเช่นกัน
    • 1
    • จริงๆมี แต่ที่จริงสิ่งที่เราคิดมันถูกขับเคลื่อนจากอดีตตอนเราเป็นเด็ก ความเชื่อ คุณค่า ประสบการณ์ การอบรมสั่งสอนเลี้ยงดู จนทำให้คนเรามีมุมมองความคิดที่ต่างกัน
     • 3
     • อยากจริงไหมล่ะ
      ถ้าอยากจริง มันก็จริง
      ถ้าคิดว่ามันไม่มีจริง
      มันก็ไม่มีจริง...
      • 3
      • จริงแท้แน่นอน เพราะความคิดอยู่ในหัวของเราเอง เราย่อมมีอิสระ แต่ที่เราอาจสับสน เพราะความคิดมันจะเกิดขึ้นตลอดเวลา จนมีความรู้สึกว่าเราคุมไม่ได้ แต่หากทำความเข้าใจและฝึกซ้อมและเรียนรู้ เราก็จะเข้าใจว่ามันเกิดจากเราและสามารถที่จะควบคุมให้มันไปในทิศทางที่ดีได้ ให้กำลังใจทุกคนครับ
       • 3
       • จริง...
        เพราะไม่มีใครจะสามารถบังคับให้เราคิดหรือจะห้ามเราไม่ให้คิดได้..แต่ความคิดของเราต่างหากที่ไม่ตอบโจทย์ของคนอื่นที่จะมายอมรับตามความคิดของเราได้
        • 1
        • อิสระมีให้เลือกทุกคนเพียงแต่ต้องยอมรับผลที่ตามมา !
         • 2
         • เรามีสิทธิ์ที่จะคิดอะไรก็ได้
          แต่เราจะแสดงออกมาทุกอย่างที่เราคิดไม่ได้
          เพราะบางความคิดอาจจะทำร้าย คุกคามคนอื่น
          หรือแม้กนะทั่งทำร้ายตัวเอง...
          • 4
          • ผมว่า ความคิดคนเรามัน "สืบเนื่อง" กันมาเรื่อยๆ ในระหว่างนั้นก็มีการต่อยอดขึ้นมาตลอดสายธารแห่งการสืบเนื่อง ความคิดที่ผิดข้อเท็จจริง หรือล้าสมัย ก็ถูกโยนทิ้งไป ขณะเดียวกันเราก็มีอิสระทางความคิดเช่นกัน
           เรามีอิสระทางความคิดสามประการ หนึ่ง เลือกที่จะเชื่อความคิดใดความคิดหนึ...
           • 3
           • บางคนก็แปลก รับความคิดคนอื่นมา แล้วก็หลงคิดว่าเป็นความคิดตัวเอง!
            • 5