ชีวิตมีสุข

    หนี้ หนี้ หนี้
    หนี้มันทำให้ผมสมองตัน ยิ่งมีหนี้มากขึ้นเท่าไหร่ ผมก็ยิ่งคิดอะไรไม่ออกขึ้นเรื่อยๆ
      ตื่นเช้า
      ตอนผมยังเป็นเด็ก พ่อแม่ให้นอนไม่เกินสามทุ่ม ตื่นหกโมงเช้า ไม่เว้นแม้แต่วันหยุด จำได้ว่า วันไหนตื่นสาย อาจเจอไม้เรียวถึงที่นอน