9 ก.พ. 2023 เวลา 04:26 • ความคิดเห็น
ผมว่า ความคิดคนเรามัน "สืบเนื่อง" กันมาเรื่อยๆ ในระหว่างนั้นก็มีการต่อยอดขึ้นมาตลอดสายธารแห่งการสืบเนื่อง ความคิดที่ผิดข้อเท็จจริง หรือล้าสมัย ก็ถูกโยนทิ้งไป ขณะเดียวกันเราก็มีอิสระทางความคิดเช่นกัน
เรามีอิสระทางความคิดสามประการ หนึ่ง เลือกที่จะเชื่อความคิดใดความคิดหนึ่ง หรือสอง ต่อยอดความคิดที่มีอยู่ หรือสามแหกทุกกฎความคิดที่มีอยู่
ความคิดที่เราเลือกที่จะยึดถือ อาจอยู่ในกระแสหลัก หรือขัดแย้งกับความคิดกระแสหลักก็ได้ อย่าลืมว่า ความคิดที่ยึดถือ มันคือความเชื่อรูปแบบหนึ่ง ถ้าความเชื่อคุณไม่อยู่ในกระแสหลัก ก็หมายถึงคุณตกยุค หรือล้ำยุค หรือหลงยุค ซึ่งเวลาเท่านั้นจะเป็นเครื่องพิสูจน์
1
ถ้าคุณสามารถต่อยอดความคิดที่มีอยู่แล้ว ทำให้คนอื่นๆเห็นอีกมุมหนึ่ง คุณก็สร้างคุณูปการให้กับความคิดที่ถูกต้อง แต่บังเอิญความคิดที่คุณต่อยอดนั้น เป็นความคิดที่สุดโต่ง คุณก็ช่วยส่งเสริมความคิดนั้นให้ไปไกลยิ่งขึ้น
และสุดท้ายคุณคืออัจฉริยะแบบไอน์สไตย์ แหกกฎฟิสิกส์แบบนิวตัน ไปสู่ทฤษฎีสัมพัทธภาพ ที่ทำให้เรามองโลกทางกายภาพในอีกรูปแบบหนึ่ง พูดได้คำเดียว WoW.....
ที่แน่ๆคือ ถ้าคุณไม่เคยคิดจะตรวจสอบความคิดที่คุณยึดถืออยู่ ไม่เคยตั้งคำถาม ไม่เคยสนใจความคิดที่แตกต่างจากความคิดของคุณ
คุณก็คือทาสความคิดนั้น
โฆษณา