จริง...
เพราะไม่มีใครจะสามารถบังคับให้เราคิดหรือจะห้ามเราไม่ให้คิดได้..แต่ความคิดของเราต่างหากที่ไม่ตอบโจทย์ของคนอื่นที่จะมายอมรับตามความคิดของเราได้
1 ถูกใจ
83 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา