9 ก.พ. 2023 เวลา 13:28 • ความคิดเห็น
จริง...
เพราะไม่มีใครจะสามารถบังคับให้เราคิดหรือจะห้ามเราไม่ให้คิดได้..แต่ความคิดของเราต่างหากที่ไม่ตอบโจทย์ของคนอื่นที่จะมายอมรับตามความคิดของเราได้
โฆษณา