จริงๆมี แต่ที่จริงสิ่งที่เราคิดมันถูกขับเคลื่อนจากอดีตตอนเราเป็นเด็ก ความเชื่อ คุณค่า ประสบการณ์ การอบรมสั่งสอนเลี้ยงดู จนทำให้คนเรามีมุมมองความคิดที่ต่างกัน
3 ถูกใจ
43 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 3
    โฆษณา