10 ก.พ. 2023 เวลา 07:15 • ความคิดเห็น
จริงๆมี แต่ที่จริงสิ่งที่เราคิดมันถูกขับเคลื่อนจากอดีตตอนเราเป็นเด็ก ความเชื่อ คุณค่า ประสบการณ์ การอบรมสั่งสอนเลี้ยงดู จนทำให้คนเรามีมุมมองความคิดที่ต่างกัน
โฆษณา