11 ก.พ. 2023 เวลา 14:43 • ความคิดเห็น
วิธีที่จะทำให้คุณเลิกติดโทรศัพท์ได้ คือคุณต้องห้ามตัวเองค่ะ
เพราะไม่มีวิธีไหนหรือใครห้ามคุณได้ นอกจากคุณจะห้าม ลด หรือ ตั้งกฎเกณฑ์ให้ตัวเอง
โฆษณา