ตัวตนในมุมมองของผมมีอยู่ 2 ที่ครับ ที่กายและความคิด
ส่วนมุมมองของสังคมส่วนใหญ่ น่าจะหมายถึง ความคิดเห็นที่สังคมมีต่อเรา ซึ่งเราก็ต้องพยายามสร้างตัวตนในแบบที่สังคมยอมรับครับ หรือเรียกอีกอย่างว่าประสบความสำเร็จก็ได้ครับ
82 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา