สำหรับ....
• ธุรกิจโรงแรม และ Supply Chain ของโรงแรม
• ธุรกิจร้านอาหาร
• ธุรกิจที่เป็นเอกลักษณ์/ อัตลักษณ์ท้องถิ่น
1
✅️ ใช้ในการปรับปรุง ซ่อมแซมสถานประกอบกิจการ และลงทุนในอุปกรณ์ต่าง ๆ หรือเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน
✅️ ดอกเบี้ยคงที่ 2 ปีแรก 1.99%*
✅️ วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาท
(กรณีบสย.ค้ำเต็มวงเงิน วงเงินกู้สูงสุดไม่เกินรายละ 3 ล้านบาท)
✅️ ปลอดชำระเงินต้นสูงสุด 2 ปี
✅️ ผ่อนได้นานสูงสุด 10 ปี
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา