กลยุทธ์การตลาด
  • 764
    โพสต์
  • 0
    คำถาม
  • 1.7K
    สมาชิก
กลยุทธ์การตลาด (Marketing strategy) แบบแผนพื้นฐานหรือแนวทางที่ถูกกำหนดขึ้นสำหรับสร้างผลิตภัณฑ์