20 ก.พ. 2023 เวลา 12:43 • ความคิดเห็น
คำถามนี้ จะสามารถตอบได้ 2 กรณี และตัวผมก็ไม่ได้อยู่ในทั้ง 2 กรณีนี้ครับ
1) มีคนรับรู้ และตระหนักได้ถึงการมีอยู่ของพระเจ้าครับ คนเหล่านี้จะต้องตอบว่า พระเจ้ามีจริงแน่นอน
ข้อที่ 1 นั้นเป็นการค้นพบส่วนบุคคล ซึ่งต่อให้เล่าต่อให้คนอื่นฟัง เขาก็คงไม่เชื่อ สิ่งที่ผู้รับรู้การมีอยู่ของพระเจ้าสามารถแนะนำได้ ก็คือการโน้มน้าวเขาให้ลองเปิดใจค้นหา
2) สามารถพิสูจน์ได้ว่า พระเจ้าไม่มีอยู่จริง โดยการตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับพระเจ้าครับ ตัวตนของพระเจ้า มีผลอย่างไรกับมนุษย์ โลก หรือจักรวาล และทำการทดสอบสมมติฐานนั้น ถ้าพบว่าการทดสอบนั้น ไม่ตรงตามสมมติฐาน นั้นคือ พระเจ้าไม่มีจริง
ข้อที่ 2 เป็นการพิสูจน์ด้วยหลักตรรกศาสตร์ หรือหลักวิทยาศาสตร์ ซึ่งสำหรับใครหลายคนจะชอบวิธีนี้ เพราะพวกเขามองว่าวิธีการนี้มีความน่าเชื่อถือครับ
แต่วิธีนี้มีก็มีข้อเสียนะครับ ถ้าการตั้งสมมติฐานมันดูไม่สมเหตุสมผล ดูขัดแย้ง หรือวิธีการทดสอบ ก็มีช่องโหว่ อาจจะทำให้การสรุปผลมีความน่าเชื่อถือน้อยลง จนเอามาอ้างอิงไม่ได้ครับ
นอกจาก 2 กรณีนี้แล้ว ผมก็มองไม่เห็นกรณีไหนที่จะสามารถตอบคำถามข้อนี้ได้เลย ไม่งั้นลองดูกรณีเหล่านี้นะครับ
1) "มีอยู่จริง เพราะตำรากล่าวมาแบบนั้น หรือมีคนมาบอกให้ฟัง"
การตอบแบบนี้ ไม่มีความน่าเชื่อถือเลย เพราะคุณไม่ได้ค้นพบเอง และตำราอาจจะกล่าวมาไม่ถูกต้อง หรือคนที่มาบอกคุณอาจจะโกหกคุณก็ได้
2) "มีจริง หรือไม่มีจริง เพราะ ..."
เอาเหตุผลต่าง ๆ มาเป็นข้อสนับสนุนของการตอบ ซึ่งจะตรงตามหลักตรรกศาสตร์แต่เหตุผลที่อ้างมา
- อาจเป็นเหตุผลที่เป็นความจริง หรือไม่เป็นความจริงก็ได้
- อาจเป็นเหตุผลที่ยังไม่มีใครอธิบายได้
- หรืออาจเป็นเหตุผลที่ไม่เกี่ยวข้องกับคำตอบเลยก็ได้
แต่พอเอามาอ้างมันจะเป็นเหตุผลที่ฟังแล้ว ดูน่าเชื่อถือเป็นอย่างยิ่ง
คำอธิบายเหล่านี้ ไม่ได้ตอบว่า "พระเจ้ามีอยู่จริงไหม" แล้วผมจะอธิบายเรื่องนี้ไปทำไม?
วัตถุประสงค์ของการอธิบายนี้ก็คือ การที่เราได้ลองเปิดใจ พิสูจน์และค้นพบคำตอบด้วยความพยายามของตัวเราเอง
เปิดใจรับฟังคำอธิบาย ถึงแม้ว่าจะเป็นคำอธิบายที่เราอาจจะไม่ได้ชอบใจก็ตาม หรือไม่เห็นด้วย ซึ่งคุณอาจจะไม่จำเป็นต้องเชื่อ แต่คุณก็ได้ค้นหาคำตอบด้วยความสงสัย
ซึ่งคุณอาจจะเลือกวิธีการข้อที่ 1 หรือข้อที่ 2 ในการที่จะค้นหาคำตอบของคำถามนี้
สุดท้ายกระบวนการหาคำตอบนี้แหละ ที่จะทำให้ตัวเราได้ฝึกพัฒนาความคิด ฝึกการขัดเกลาปัญญาของตัวเรา ให้ไปอีกระดับของการเป็นมนุษย์
คำตอบจึงไม่ได้มีความหมายไปมากกว่าแค่คำอธิบายให้คลายความสงสัย วิธีการที่จะค้นหาคำตอบจึงเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับมนุษย์อย่างแท้จริง
ผมจึงหวังว่า เนื้อหานี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกคนนะครับ
ขอบคุณครับ
ทิ้งท้ายให้คิด อันนี้เป็นความเชื่อของผม ที่มีต่อคำถามนี้นะครับ ผมมีความเชื่อว่า คำถามนี้จะอยู่คู่ไปกับมนุษย์ จนกว่ามนุษย์จะสูญหายไปจนหมด
โฆษณา