21 ก.พ. 2023 เวลา 10:43 • ความคิดเห็น
เตรียมพินัยกรรมให้ชัด หรือมีอะไรจะให้ใครระบุให้ชัด
หาโอกาส สวดมนต์ภาวนาบ่อยๆ เท่าที่ทำได้
คิดนึกแต่สิ่งดีๆ นึกถึงบุญที่เราทำบ่อยๆ
หากเป็นไปได้ ใส่บาตรทำบุญ ทุกวัน สวดมนต์ เดินจงกรม แล้วค่อยนั่งสมาธิ ออกจากสมาธิ ให้ขออโหสิกรรม แผ่เมตตา แลัวค่อยอุทิศบุญ
สลับกับการฟังธรรมจากสัตบุรุษ..ตามที่ผมคัดสรรมาให้
พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก
ภิกษุผู้ปรารถนาวิปัสสนา
เพราะติดในสิ่งที่รัก
กรรมเป็นเครื่องผูกพัน
สติมาก กุศลผลบุญมาก
หนทางชนะความโศก
บางกรรมฐานเหมาะกับบางบุคคล
พระอาจารย์สุรศักดิ์ แห่งวัดมเหยงค์
อริยสัจ4
ปฏิบัติธรรมเพื่ออะไร
แนะนำกรรมฐานเบื้องต้น
อนัตตลักขณสูตร
พระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุ
วิธีดับทุกข์
มีแค่กายกับใจ
พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
คำตอบของการเกิดเป็นมนุษย์
ควรเร่งปฏิบัติได้แล้ว
ที่พึ่งถาวร
หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน สิงห์บุรี
เหตุบังเอิญไม่มีในโลก
พระในป่า .... หลวงพ่อพบหลวงพ่อดำในป่าขอนแก่น
วิธีดับทุกข์
ผลของกรรม
อาจารย์เสถียร โพธินันทะ
การเวียนว่ายตายเกิด
พระอริยะบุคคล ยังมีอยู่ในโลกหรือไม่
สิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่น
นรกสวรรค์มีจริงไหม
ตอบปัญหาเรื่องทรงเจ้า
โฆษณา