การเดินหนึ่งรอบเหมือนชีวิตเราที่ผ่านไปแต่ละเดือน หากเราไม่ได้ลงทุน ไม่ได้ซื้อทรัพย์สินใด ๆ ให้เงินงอกเงยเลย เราจะมีรายได้นอกเหลือจากเงินเดือนจากการเดินตกช่องโอกาส (chance) เท่านั้น... อ่านต่อ
38 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา