21 ก.พ. 2023 เวลา 14:25 • ความคิดเห็น
ก็ขึ้นอยู่กับมุมที่เธอมองอ่ะนะ เมื่อยินดีที่จะเสียแล้ว ก็สละออกไปด้วยใจยินดีที่จะให้เสียด้วย ความรู้สึกแบบนี้ ก็น่าจะทำให้เธอได้รับความสุขจากการเสียสละ มากกว่าความรู้สึกถูกเอาเปรียบกระมัง
โฆษณา