ก็ขึ้นอยู่กับมุมที่เธอมองอ่ะนะ เมื่อยินดีที่จะเสียแล้ว ก็สละออกไปด้วยใจยินดีที่จะให้เสียด้วย ความรู้สึกแบบนี้ ก็น่าจะทำให้เธอได้รับความสุขจากการเสียสละ มากกว่าความรู้สึกถูกเอาเปรียบกระมัง
2 ถูกใจ
96 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา