ความคิดเห็นบนคำถาม

การที่เราเสียสละมันเหมือนกันกับเราโดนเอาเปรียบป่าวครับ ?
21 ก.พ. 2023 เวลา 04:56 • ความคิดเห็น • 21 คำตอบ
คำตอบ (21)
 • สุดยอดคำตอบ
  เนื้อแท้ของความเสียสละก็คือเสียเปรียบคนอื่นนั่นแหละ แต่เป็นการยินดีจะเสียเปรียบของเราเองเพราะเรามีความรักความเมตตาต่อคนอื่น เพราะอยากให้เขาได้ในสิ่งที่เขาไม่มี ไม่ใช่เพราะคนอื่นจงใจจะมาเอาเปรียบเรา จึงไม่เหมือนกันกับการโดนเอาเปรียบนะครับ...
 • อยู่ที่เราคิดค่ะ มันมีเส้นบางๆกั้นอยู่
  ไม่ว่าเราจะทำอะไร อยู่ที่ความคิดของเราว่าสิ่งนั้น เราเสียเปรียบอยู่หรือไม่
 • มันตรงตัวนะ”เราเสียสละ”มันก็คือเราเสียสละ ในเมื่อสละแล้ว ก็ไม่ต้องให้ได้อะไรยังไงกับความรู้สึก เพราะมันเสียสละไปแล้ว มันได้อยู่ในตัวมันเอง คล้ายๆ หวังโดยไม่ต้องคาดหวัง
 • เมื่อไหร่ก็ตามที่เรียกร้องคนเสียสละ แสดงว่าระบบมีปัญหา
  แต่การเอาเปรียบกัน เป็นสามัญ เมื่อสบโอกาสหรือเปิดช่อง
 • การเสียสละไม่ใช่การถูกเอาเปรียบ
  แต่การยอมให้คนอื่นมาเบียดเบียนต่างหากครับที่เรียกว่าถูกเอาเปรียบ
 • อยู่ที่ว่าเราสุขหรือทุกข์ตอนทำครับ
 • เสียสละ เสียเพื่อสละให้คนที่เรารักคนที่เราห่วงใย
  คนที่ขาดแคลนคนที่สมควรได้รับ หรือเสียสละให้คนที่ชอบเอาเปรียบ ไม่ขาดไม่พอ หรือคนที่คุณรู้สึกว่าไม่อยากเสียสละ
  ต้องตอบให้ได้ว่าเราให้คนแบบไหน?...
 • เป็นการแสดงออกถึงคนที่ฝึกใจให้เป็นที่มีความเมตตาค่ะถ้ามองในทางโลกอาจรู้สึกเช่นนั้นแต่ฝึกจิตให้สูงขึ้นจะดีที่สุดค่ะ
 • เสียสละ = เราเต็มใจ
  เสียสละ แบบไม่เต็มใจ = โดนเอารัดเอาเปรียบ
 • คุณเสียสละ
  หรือ
  คุณต้องเสียสละ
  มันเกิดความรู้สึกที่ต่างกัน...