คำถาม

การที่เราเสียสละมันเหมือนกันกับเราโดนเอาเปรียบป่าวครับ ?
21 ก.พ. เวลา 04:56 • ความคิดเห็น • 22 คำตอบ
สุดยอดคำตอบ
เนื้อแท้ของความเสียสละก็คือเสียเปรียบคนอื่นนั่นแหละ แต่เป็นการยินดีจะเสียเปรียบของเราเองเพราะเรามีความรักความเมตตาต่อคนอื่น เพราะอยากให้เขาได้ในสิ่งที่เขาไม่มี ไม่ใช่เพราะคนอื่นจงใจจะมาเอาเปรียบเรา จึงไม่เหมือนกันกับการโดนเอาเปรียบนะครับ...
 • 8
  คำตอบ (22)
  • อยู่ที่เราคิดค่ะ มันมีเส้นบางๆกั้นอยู่
   ไม่ว่าเราจะทำอะไร อยู่ที่ความคิดของเราว่าสิ่งนั้น เราเสียเปรียบอยู่หรือไม่
   • มันตรงตัวนะ”เราเสียสละ”มันก็คือเราเสียสละ ในเมื่อสละแล้ว ก็ไม่ต้องให้ได้อะไรยังไงกับความรู้สึก เพราะมันเสียสละไปแล้ว มันได้อยู่ในตัวมันเอง คล้ายๆ หวังโดยไม่ต้องคาดหวัง
    • เมื่อไหร่ก็ตามที่เรียกร้องคนเสียสละ แสดงว่าระบบมีปัญหา
     แต่การเอาเปรียบกัน เป็นสามัญ เมื่อสบโอกาสหรือเปิดช่อง
     • การเสียสละไม่ใช่การถูกเอาเปรียบ
      แต่การยอมให้คนอื่นมาเบียดเบียนต่างหากครับที่เรียกว่าถูกเอาเปรียบ
      • 1
      • อยู่ที่ว่าเราสุขหรือทุกข์ตอนทำครับ
       • เสียสละ เสียเพื่อสละให้คนที่เรารักคนที่เราห่วงใย
        คนที่ขาดแคลนคนที่สมควรได้รับ หรือเสียสละให้คนที่ชอบเอาเปรียบ ไม่ขาดไม่พอ หรือคนที่คุณรู้สึกว่าไม่อยากเสียสละ
        ต้องตอบให้ได้ว่าเราให้คนแบบไหน?...
        • 2
        • เป็นการแสดงออกถึงคนที่ฝึกใจให้เป็นที่มีความเมตตาค่ะถ้ามองในทางโลกอาจรู้สึกเช่นนั้นแต่ฝึกจิตให้สูงขึ้นจะดีที่สุดค่ะ
         • เสียสละ = เราเต็มใจ
          เสียสละ แบบไม่เต็มใจ = โดนเอารัดเอาเปรียบ
          • 2
          • คุณเสียสละ
           หรือ
           คุณต้องเสียสละ
           มันเกิดความรู้สึกที่ต่างกัน...
           • เสียสละ เราต้องเต็มใจ เข้าใจว่ากำลังทำอะไร เช่น พี่เสียสละให้น้อง ให้คนอ่อนแอกว่า เช่น เสียสละที่นั่งให้ ผู้สูงวัย เด็ก นั่ง ฯลฯ และการเสียสละเป็นคุณธรรมที่สำคัญในสังคม
            ส่วนโดนเอาเปรียบ บางครั้งเราก็ไม่รู้ตัว เต็มใจหรือไม่ ไม่ทราบ