21 ก.พ. 2023 เวลา 05:50 • ความคิดเห็น
เนื้อแท้ของความเสียสละก็คือเสียเปรียบคนอื่นนั่นแหละ แต่เป็นการยินดีจะเสียเปรียบของเราเองเพราะเรามีความรักความเมตตาต่อคนอื่น เพราะอยากให้เขาได้ในสิ่งที่เขาไม่มี ไม่ใช่เพราะคนอื่นจงใจจะมาเอาเปรียบเรา จึงไม่เหมือนกันกับการโดนเอาเปรียบนะครับ
และถ้าจะพูดกันให้ถึงที่สุดแล้วการเสียสละมันก็มีส่วนได้มากกว่าส่วนเสียอยู่นะครับ คือเราเสียในด้านวัตถุไปนิด ๆ หน่อย ๆ แต่ในด้านจิตใจเราจะได้รับความรักความศรัทธาจากคนอื่นกลับมามาก ตรงกันข้ามกับการเห็นแก่ตัวที่ถึงแม้เราจะได้วัตถุมาครอบครองมากมาย แต่ด้านจิตใจเราจะได้แต่ความชิงชังรังเกียจจากผู้คน
โฆษณา