22 ก.พ. 2023 เวลา 02:48 • ความคิดเห็น
เสียสละ = เราเต็มใจ
เสียสละ แบบไม่เต็มใจ = โดนเอารัดเอาเปรียบ
โฆษณา