22 ก.พ. 2023 เวลา 23:09 • ความคิดเห็น
การเสียสละไม่ใช่การถูกเอาเปรียบ
แต่การยอมให้คนอื่นมาเบียดเบียนต่างหากครับที่เรียกว่าถูกเอาเปรียบ
โฆษณา