22 ก.พ. 2023 เวลา 23:20 • ความคิดเห็น
เมื่อไหร่ก็ตามที่เรียกร้องคนเสียสละ แสดงว่าระบบมีปัญหา
แต่การเอาเปรียบกัน เป็นสามัญ เมื่อสบโอกาสหรือเปิดช่อง
โฆษณา