23 ก.พ. 2023 เวลา 03:29 • ความคิดเห็น
มันตรงตัวนะ”เราเสียสละ”มันก็คือเราเสียสละ ในเมื่อสละแล้ว ก็ไม่ต้องให้ได้อะไรยังไงกับความรู้สึก เพราะมันเสียสละไปแล้ว มันได้อยู่ในตัวมันเอง คล้ายๆ หวังโดยไม่ต้องคาดหวัง
โฆษณา